Steg 3 

Förbered ditt nästa läkarbesök

Nu när du har satt dina mål, kan du börja förbereda de första stegen mot att uppnå dem. 

Innan du förbereder ditt läkarbesök rekommenderar vi att du gör klart steg 1 och 2. 

Förberedelse inför läkarbesök

Oavsett om ditt nästa läkarbesök är i morgon eller om flera månader, kan verktyget "Förberedelse inför läkarbesök" hjälpa dig att förbereda det ofta korta, men mycket viktiga mötet med din läkare. 

Förberedelse är nyckeln. Det är aldrig för tidigt att börja förbereda.

Välj ett av alternativen beroende på hur mycket tid du har. Om du bara har några minuter över, har avsnittet för snabb förberedelse färre frågor. Om du har lite mer tid, är avsnittet för detaljerad förberedelse rätt för dig.

Du kan alltid gå tillbaka och slutföra avsnittet för detaljerad förberedelse vid ett senare tillfälle, om du inte har tid nu. 

När du besvarat frågorna kan du spara ner en sammanställning av dina svar. Det är bara du som kan se sammanställningen. Inget av det du fyller i sparas på annat sätt.