Stöd för att sätta mål

Att dela tydliga mål med din läkare kan hjälpa honom eller henne att rekommendera behandlingsalternativ som passar dig. Mål kan också hålla dig motiverad och hjälpa dig att fira de små framgångarna när det känns tufft.

Verktyget “Stöd för att sätta mål” hjälper dig att definiera dina mål.