Få stöd

Atopisk dermatit (AD) är den vanligaste formen av eksem, och kan vara en utmaning att leva med. 

Det finns hjälp att få från olika specialiteter inom vården, beroende på dina specifika behov.

Hitta rätt vård för dig!

Du kan hitta rätt vård!

Det kan vara lätt att ge upp, särskilt om tidigare behandling inte gett så bra resultat som du hoppats på. Men det är viktigt att du står på dig.

Olika specialister inom vården kan erbjuda stöd i att ta fram din behandlingsplan. Det är bra för dig som patient att känna till vilken hjälp de olika specialisterna kan ge.


Dina vårdkontakter

Allmänläkare/husläkare

Ofta är allmänläkare/husläkare din första vårdkontakt. Initialt kommer de utvärdera dina symtom, titta på olika faktorer, såsom din sjukdomshistoria, och ställa en diagnos
Beroende på svårighetsgraden av din atopiska dermatit, kanske din läkare tycker att du behöver mer specialiserad vård. Fråga din allmänläkare/husläkare om en remiss till dermatolog skulle vara rätt för dig.

Dermatolog

En dermatolog är en läkare som specialiserat sig på behandling av hudsjukdomar.
Dermatologen kan ge dig mer kunskap om din diagnos, och tillsammans kan ni diskutera olika behandlingsalternativ, som kan hjälpa dig att nå dina mål.
Även om dermatologen kanske inte ändrar ditt behandlingsupplägg direkt, kan du få information om olika alternativ som kan vara lämpliga för dig i framtiden.
Vanligtvis behöver du en remiss från en allmänläkare/husläkare för att få komma till dermatolog. Så, om du känner att det vore bra att få prata med en dermatolog, fråga då din allmänläkare/husläkare om en remiss till dermatolog kan vara rätt för dig.

Allergolog

Allergologer är en typ av läkare som specialiserat sig på immunsystemet och allergier. De är ofta involverade vid behandling av matallergier och kontaktallergier
Det finns allergener som kan förvärra uppblossningar av atopisk dermatit (AD). Det kan vara pollen, djurallergener och hudirriterande ämnen som tvål och tvättmedel

Sjuksköterska

•Sjuksköterskan är en värdefull vårdkontakt som förutom att lyssna, ge råd, motivera, förklara och visa ofta kan hänvisa till, eller rådfråga, andra yrkeskategorier när så behövs.
•Om du behöver behandling med salvor eller krämer ser en sjuksköterska till att du blir förevisad och själv få öva på smörjtekniker så att du använder rätt teknik och rätt mängd salva.

Sammanställ hur dina
symtom påverkar dig

Kunskap ger kraft. Den här genomgången kan hjälpa dig att få större insikt om hur atopisk dermatit påverkar din vardag, vilket kan ge dig en större förståelse för din sjukdom.

När du besvarat frågorna via länken nedan kan du spara ner en sammanställning av dina svar. Det är bara du som kan se sammanställningen och du kan välja att visa den för din läkare om du vill. Inget av det du fyller i sparas på annat sätt.